KNHS controle startlijsten voortaan achteraf

In overleg met de leden van de endurancecommissie is besloten om de vooraf-controle van startlijsten te laten vervallen en alleen nog achteraf te controleren.
Voor de ruiters houdt dit in dat zij zelf verantwoordelijk zijn en ook verantwoordelijk gehouden worden voor het reglementair juist deelnemen aan wedstrijden.

Tot op heden wordt een wedstrijdorganisatie gevraagd twee weken voorafgaand aan de wedstrijd de startlijst (administratieve controlelijst) naar de KNHS te versturen. De KNHS controleert de deelnemers op actieve startkaarten, startgerechtigdheid, etc. Bij problemen werd door de KNHS contact gezocht met de betreffende deelnemer, zodat het probleem voor de wedstrijd al opgelost kon worden.

Helaas worden de controlelijsten niet altijd op tijd aangeleverd, waardoor er voor de KNHS nauwelijks tijd is om te controleren en de deelnemers te informeren over mogelijke problemen.
Een tendens is dat deelnemers zich steeds meer op het laatste moment inschrijven waardoor het tijdig aanleveren van de controlelijsten moeilijker wordt.
Het aantal bijschrijvingen wat nadien doorgegeven wordt stijgt. Bij de achteraf controle van de wedstrijd blijkt regelmatig dat er toch nog deelnemers gestart zijn die niet vooraf gecontroleerd zijn. Een 100% controle blijkt de KNHS in de praktijk vooraf niet te kunnen handhaven.

Verder is de endurance de enige discipline binnen de KNHS waarbij er een controle vooraf wordt gedaan (met enkele uitzondering zoals kampioenschappen daargelaten). Bij alle overige disciplines vindt achteraf controle plaats. Volgens onze reglementen is een ruiter zelf verantwoordelijk voor zijn of haar starten en wordt in het geval van een foutstart een administratieve maatregel genomen.
Hiermee wordt de endurance gelijkgetrokken met de overige disciplines binnen de KNHS.